Donaties

U kunt de ontwikkeling en groei van het Odensehuis Assen steunen door een eenmalige of periodieke bijdrage over te maken op onze bankrekening NL19RABO0318115190 t.n.v. Stichting Mynds onder vermelding van “Donatie Odensehuis Assen” of gebruik de “doneerknop” op de website.

Een donatie aan het Odensehuis Assen kan u een voordeel opleveren voor de inkomstenbelasting. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst. Voor vragen hierover kunt u natuurlijk ook bellen met ons 06-39186618.

Het Odensehuis Assen (Stichting Mynds) staat geregistreerd als ANBI (Algemeen Nu Beogende Instelling) onder nummer 856904934. Bij de Kamer van Koophandel is het Odensehuis ingeschreven onder nummer 67268196. Datum van oprichting 1 november 2016.