Financiën

Het Odensehuis Assen wordt gefinancierd door een jaarlijkse subsidie van de gemeente Assen. Daarnaast worden er subsidies aangevraagd voor specifieke activiteiten en is het Odensehuis afhankelijk van donaties. De coördinator van het Odensehuis is een bezoldigde functie.  Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt voor haar taken geen vergoeding. Voor de uitvoering van projecten en activiteiten wordt gebruik gemaakt van subsidies van o.a. Stichting Stimulering Leefbaarheid Assen (STILA) en het Preventiefonds van de gemeente Assen.

Wat kost uw bezoek aan het Odensehuis

Het Odensehuis is voor iedereen te bezoeken. Hiervoor wordt een kleine bijdrage van 2,50 euro per onderdeel (ochtend; lunch; middag) gevraagd. Dit is inclusief koffie/thee en de reguliere activiteiten.

Steun het Odensehuis

Het Odensehuis is een stichting zonder winst oogmerk. Wij zijn afhankelijk van subsidies en giften. Draagt u ons een warm hart toe? U kunt ons dan ook steunen door een gift te doen via deze website. Uw gift zal worden besteed aan zinvolle activiteiten en komt daarmee altijd heel goed terecht!