Wij werken samen

Het Odensehuis staat midden in de lokale samenleving. Wij werken samen met buurtverenigingen, onderwijs, bedrijfsleven, het sociale domein en (zorg)organisaties. Samen met dit netwerk en de mensen met dementie organiseren wij zinvolle (kunst)activiteiten en projecten samen met verschillende generaties. Hiermee stimuleren wij het meedoen, het ontmoeten, het delen van ervaringen en het doorbreken van vooroordelen over mensen met dementie. Zo leveren wij een waardevolle bijdrage aan een dementievriendelijke samenleving en het zo goed mogelijk thuis wonen van mensen met dementie.

Het Odensehuis Assen is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie. Hier wordt een beroep gedaan op hun talenten om zo een zinvolle invulling van de dag te creëren. Hiermee onderscheidt het Odensehuis Assen zich van de reguliere dagbestedingslocaties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Segers, de coördinator van het Odensehuis Assen. 

info@odensehuisassen.nl of 06-39186618