NIEUWS

Stimulans om langer zelfstandig te wonen 

Odensehuis Assen: stimulans om langer zelfstandig te blijven wonen

Voor mensen die in een beginfase van dementie zitten, is het Odensehuis aan de Scharmbarg33 in Peelo, een prettige plek om te zijn. Ook mensen die in een isolement dreigen te raken,omdat ze bijvoorbeeld hun partner hebben verloren, zijn welkom. Het Odensehuis is een inloophuis, je kan er niet wonen maar drie keer in de week, op maandag, woensdag of vrijdag verblijven onder gelijkgestemden.

‘Het goede van het Odensehuis’, zegt coördinator Marleen Segers, ‘ís dat je hier gestimuleerd wordt om bezig te blijven en zelfstandig te zijn. Mensen zijn nog vitaal, je kunt er nog gesprekken mee voeren. We betuttelen en pamperen niet, we begeleiden met de handen op de rug.  Als de mensen zich hier goed voelen, dan blijven ze komen. Al is het maar voor een kopje koffie.’ Per dag heeft het Odensehuis momenteel zo’n vijftien bezoekers.

Zo lang mogelijk thuis wonen

In het Odensehuis doen de bezoekers van alles. Meehelpen de lunch maken, in de tuin werken, afwassen, meedoen met het maken van dit stukje, boodschappen doen, voetballen, gesprekjes voeren, het nieuws bespreken, muziek maken, fietsen op de duo fiets. Niks is verplicht. Wil iemand even een dutje doen? Ook goed. Marja Reinders, vrijwilliger: ’De mensen die komen, hoeven nog niet naar een dagcentrum. We zijn een tussenweg tussen thuis wonen en een dagopvang. Bezoekers houden zelf de regie en hebben keuzevrijheid. Ieder neemt op zijn of haar eigen wijze deel aan het draaiend houden van het huis en doet activiteiten die bij hen past. Zo proberen we bezoekers zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. En natuurlijk ontlasten we de mantelzorger(s) thuis.’

21 september Wereld Alzheimer dag

Ook kunnen deze mantelzorgers in het Odensehuis terecht voor informatie, ondersteuning en advies.  Woensdag 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Het thema is ‘samen op pad.’ Het Odensehuis hoopt een boot te kunnen huren om daarmee ‘op pad’ te gaan.

Heeft u belangstelling voor het Odensehuis, vragen of wilt u vrijwilliger zijn? Mail dan naar info@odensehuisassen.nl.